1. Αβακιάν Ι. Ζιμπής Α.Χ. Νοβακίδου Αν. Τάσιου Αν. Τσικρίκας Θ. Aids και ενημέρωση - πληροφόρηση στους φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τόμος περιλήψεων του 3ου πανελληνίου επιστημονικού συνεδρίου φοιτητών ιατρικής (με διεθνή συμμετοχή). Θεσσαλονίκη συνεδριακό κέντρο διεθνούς έκθεσης 12-14 Μαρτίου 1993 σελ.143.

2. Ζιμπής Α.Χ. Οι ιδιομορφίες των μιτοχονδρίων. Τόμος περιλήψεων του 3ου πανελληνίου επιστημονικού συνεδρίου φοιτητών ιατρικής (με διεθνή συμμετοχή). Θεσσαλονίκη συνεδριακό κέντρο διεθνούς έκθεσης 12-14 Μαρτίου 1993 σελ.202.

3. Ζιμπής Α.Χ. Παπαλιάγκα Μ.Ν. Αντωνακόπουλος Γ.Ν. Ο ρόλος της αποπτώσεως στην βιολογική συμπεριφορά των νεοπλασμάτων. Επιστημονική εταιρία φοιτητών ιατρικής Ελλάδος - παράρτημα Ιωαννίνων. Ημερίδα: Καρκίνος: τι πετύχαμε - τι προσδοκούμε Ιωάννινα, Αμφιθέατρο πανεπιστημιακού νοσοκομείου 14 Μαΐου 1994.

4. A. Zιμπής, Σ. Pουσογιάννης, K. Bελεσιώτου, E. Λαυδάς, A X. Kαραντάνας. Mέτρηση του όγκου των κόγχων in vitro με CT. Tόμος περιλήψεων 4ου διαπανεπιστημιακού ακτινολογικού συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 17-20/11/94, σελ. 71.

5. Ζιμπής Α.Χ. Παπαλιάγκα Μ.Ν. Αντωνακόπουλος Γ.Ν. Ο ρόλος της αποπτώσεως στην οργανογένεση του εμβρύου. Τόμος περιλήψεων του 1ου επιστημονικού συνεδρίου φοιτητών ιατρικής Ελλάδας - 1ο πανευρωπαϊκό συμπόσιο φοιτητών ιατρικής. Αθήνα Κάραβελ 14-16 Απριλίου 1995 σελ.37.

6. Παπαλιάγκα M, Γεωργίου E, Zιμπής A, Λαβδάς E. Kαλέφ-Eζρά T, Kαραντάνας A. Bελτίωση τεχνικής ποσοτικής υπολογιστικής τομογραφίας σε εφαρμογές οστικής πυκνομετρίας. Iπποκράτεια 95, ‘Xατζηγιάννειο”, Λάρισα 10-10-1995.

7. Zιμπής A, Pουσογιάννης Σ, Παπαλιάγκα M, Γεωργίου E, Kαραντάνας A. X. Kεντρική στένωση οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης: γενικευμένα ή εξατομικευμένα κριτήρια με υπολογιστική τομογραφία; Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Aκτινολογίας, Aθήνα, 27-30/3/96, σελ. 184.

8. Παπανικολάου Νικόλαος, Ζιμπής Αριστείδης, Μαρκόνης Αθανάσιος, Κομνός Απόστολος, Καραντάνας Απόστολος. Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου: Σύγκριση της υπέρταχείας ακολουθίας ΕΡΙ με τις ακολουθίες SPIN ECHO και TURBO FIELD ECHO"; Πρακτικά 7ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Aκτινολογίας, Ηράκλειο Κρήτης, 24-26/10/97, σελ. 51.

9. Παπανικολάου Νικόλαος, Ζιμπής Αριστείδης, Μαρκόνης Αθανάσιος, Καραντάνας Απόστολος. "Σύγκριση της υπέρταχείας ακολουθίας μαγνητικού συντονισμού ΕΡΙ με τις ακολουθίες πυκνότητας πρωτονίων και Τ2* βαθμιδωτής ηχούς με καταστολή του σήματος του λίπους στην απεικόνιση του γόνατος"; Πρακτικά 7ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Aκτινολογίας, Ηράκλειο Κρήτης, 24-26/10/97, σελ. 42.

10. Παπανικολάου Νικόλαος, Ζιμπής Αριστείδης, Μαρκόνης Αθανάσιος, Κομνός Απόστολος, Καραντάνας Απόστολος. "Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου: Ποσοτική σύγκριση 4 ακολουθιών με μεγάλο χρόνο επανάληψης"; Πρακτικά 7ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Aκτινολογίας, Ηράκλειο Κρήτης, 24-26/10/97, σελ. 51.

11. Ζιμπής ΑΧ, Παπανικολάου Ν, Καραντάνας ΑΧ. Ακολουθία παλμών ECHO PLANAR IMAGING: Ποιοτική και ποσοτική σύγκριση με την PD- TSE και την GRADIENT ECHO στη μελέτη χόνδρου μηνίσκων στην κατά γόνυ άρθρωση. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Ακτινολογικού συνεδρίου Θεσσαλονίκη 23-27/9/98 σελ.149

12. Ζιμπής ΑΧ, Αποστολάκη Ε, Καραντάνας ΑΧ. Αστάθεια ώμου: ευρήματα με Υπολογιστική- Αρθροτομογραφία και Μαγνητική Τομογραφία. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Ακτινολογικού συνεδρίου Θεσσαλονίκη 23-27/9/98 σελ.152

13. Ζιμπής ΑΧ, Χαρτώνας Γ, Καραντάνας ΑΧ. Μελέτη νέας κατάταξης καταγμάτων της κοτύλης με απλή και 3-D υπολογιστική τομογραφία. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Ακτινολογικού συνεδρίου Θεσσαλονίκη 23-27/9/98 σελ.153

14. Ζιμπής ΑΧ, Παπανικολάου Ν, Λυτροκάπης Α, Φτίκας Β, Λαβδάς Ε, Καραντάνας ΑΧ. Μαγνητική μυελογραφία Single Shot Turbo Spin Echo: Σύγκριση με την 3-D TSE MR μυελογραφία και την ακολουθία παλμών T2TSE Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Ακτινολογικού συνεδρίου Θεσσαλονίκη 23-27/9/98 σελ.184

15. Α. Μαρκόνης, Α.Χ. Ζιμπής, Α.Χ. Καραντάνας, Ι. Φεζουλίδης. Σπάνια αίτια διεύρυνσης του μεσοσπονδυλίου τρήματος: παρουσίαση έξι περιπτώσεων που μελετήθηκαν με Υπολογιστική και Μαγνητική τομογραφία. Πρακτικά 8ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Ακτινολογίας Πάτρα 13-15/11/1998

16. Α.Χ. Ζιμπής, Μ. Αυγερινός, Μ Παπαλιάγκα, Κ.Ν. Μαλίζος. Τα τροχαία δυστυχήματα στη Θεσσαλία. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 15ο Περιφερειακό σεμινάριο Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας. 28-30/5/1999 Λάρισα.

17. Α.Χ. Ζιμπής, Α. Μαρκόνης, Α.Χ. Καραντάνας, Θ. Καραχάλιος, Κ.Ν. Μαλίζος. Νεοπλάσματα ως αίτια διεύρυνσης του μεσοσπονδυλίου τρήματος: παρουσίαση τεσσάρων περιπτώσεων που μελετήθηκαν με υπολογιστική και μαγνητική τομογραφία. 12ο Ετήσιο Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Ογκολογίας 18-19/6/1999 Ιωάννινα.

18. Μωραϊτης θ. Γελαλής Ι. Παπαχρήστος Α. Κιτσούλης Π. Καραχάλιος Θ. Ζιμπής ΑΧ Μαλίζος ΚΝ. Παθολογικά επανακατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου σε νεαρή ενήλικα. Διαγνωστική δυσκολία – αντιμετώπιση. 56ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 11-15 Σεμπτεμβρίου 2000

19. ΑΧ Ζιμπής Π Κιτσούλης Π Αργύρη Α Καραντάνας Ι Γελαλής ΚΝ Μαλίζος. Νόσος Sinding - Larsen - Johanson: Ευρήματα με μαγνητική τομογραφία. . 56ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 11-15 Σεμπτεμβρίου 2000

20. Μ Κυρίτση, Μ.Ρεμούνδου Α.Χ. Ζιμπής, Κ.Ν. Μαλίζος. Επιδημιολογική μελέτη των τροχαίων ατυχημάτων στη Θεσσαλία, την τριετία 1998- 2000. 7ο επιστημονικό συνέδριο φοιτητών ιατρικής Ελλάδας 27-29 Απριλίου 2001 Λάρισα.

21. Α. Δαμδούνης, Α.Χ. Ζιμπής. Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής. Ορθοπαιδικό μετεκπαιδευτικό σενηνάριο Θεσσαλίας και κεντρικής Ελλάδας. Λαμία 4-6/5/2001

22. Θ. Καραχάλιος, Α.Χ. Ζιμπής. «Το θωρακικό άλγος» κλινικό φροντιστήριο. 27ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο Αθήνα 8-12/5/2001

23. Κ.Ν. Μαλίζος, Ι. Τσιώνος, Θ. Καραχάλιος, Θ. Μωραϊτης. Α.Χ. Ζιμπής Σύνδρομα οπισθίων διαμερισμάτων κνήμης παρουσίαση 14 περιπτώσεων. Μελέτη νοσηρότητας/συνεπειών 57ο Πανελλήνιο ορθροπαιδικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα 11-15/9/2001

24. Κ.Ν. Μαλίζος, Σ. Βαρυτιμίδης, Θ. Καραχάλιος, Κ. Μπαριώτας. Α.Χ. Ζιμπής Αντιμετώπιση δυσκαμψίας αγκώνα με επέμβαση OuterbridgeKasiwagi. 57ο Πανελλήνιο ορθροπαιδικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα 11-15/9/2001

25. Θ. Καραχάλιος, Κ. Μπαριώτας, ΑΧ Ζιμπής Α. Παπαχρήστος, Α. Καραντάνας, Κ.Ν. Μαλίζος. Η mini open προσπέλαση στο συνδρομο υπακρωμιακης προστριβής. 57ο Πανελλήνιο ορθροπαιδικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα 11-15/9/2001

26. Κ.Ν. Μαλίζος, Σ. Βαρυτιμίδης, Θ. Καραχάλιος, Κ. Μπαριώτας. Α.Χ. Ζιμπής Αντιμετώπιση δυσκαμψίας αγκώνα με επέμβαση OuterbridgeKasiwagi. Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνική εταιρεία επανορθωτικής μικροχειρουργικής Ελληνική εταιρεία χειρουργικής χεριού 10-13/10/2001 Θεσσαλονίκη Hotel Hyatt Regency

27. Β.Χ. Ζάχος, Α.Χ. Ζιμπής, Σ.Ε. Βαρυτιμίδης, Θ. Καραχάλιος Κ.Ν. Μαλίζος. Κακώσεις όνυχος: ανατομική αποκατάσταση. Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνική εταιρεία επανορθωτικής μικροχειρουργικής Ελληνική εταιρεία χειρουργικής χεριού 10-13/10/2001 Θεσσαλονίκη Hotel Hyatt Regency

28. Α.Χ. Ζιμπής, Β.Χ. Ζάχος, Σ.Ε. Βαρυτιμίδης, Θ. Μωραϊτης, Κ.Ν. Μαλίζος. Προοπτική μελέτη αποκατάστασης καταγμάτων φαλάγγων και μετακαρπίων οστών με εσωτερική οστεοσύνθεση. Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνική εταιρεία επανορθωτικής μικροχειρουργικής Ελληνική εταιρεία χειρουργικής χεριού 10-13/10/2001 Θεσσαλονίκη Hotel Hyatt Regency

29. Καραχάλιος Θ. Ζιμπης Α.Χ. Ζάχος Β. Παπαχρήστος Α. Μπαργιώτας Κ. Μαλίζος Κ. Αναθεώρηση αποτυχίας συμπιεστικής οστεοσύνθεσης (πλάκα-βίδες) καταγμάτων μηριαίου με ενδομυελική ήλωση. Τμήμα ενδομυελικών ηλωσεων. Ετήσιο συμπόσιο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». 2/2/2002

30. Καραχάλιος Θ. Ζιμπης Α.Χ. Ζάχος Β. Πανταζίδου Ν Μπαργιώτας Κ. Μαλίζος Κ. Αναθεώρηση αποτυχίας συμπιεστικής οστεοσύνθεσης (πλάκα-βίδες) καταγμάτων μηριαίου με ενδομυελική ήλωση. Τμήμα ενδομυελικών ηλώσεων. 8ο επιστημονικό συνέδριο φοιτητών ιατρικής Ελλάδας Ιωάννινα 19-21/4/2002

31. Ζιμπής ΑΧ Γκαντζίδης et.al. Τροχαία ατυχήματα στη Θεσσαλία 1998-2002. 8ο επιστημονικό συνέδριο φοιτητών ιατρικής Ελλάδας Ιωάννινα 19-21/4/2002

32. Καραχάλιος Θ. Μπαργιώτας Κ. Μωραϊτης Ζιμπης Α.Χ. Μαλίζος Κ. Η mini open προσπέλαση στο σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής 21ο Ετήσιο συνέδριο Ορθροπαιδικής και τραυματιολογικής εταιρίας Μακεδονίας-Θράκης 9-12/5/2002 Μakedonia Palace Θεσσαλονίκη

33. Ζιμπής Α.Χ. Νταϊλιανα Ζ Βαρυτιμίδης Σ Ρηγόπουλος Ν Μαλίζος ΚΝ. Συγγενής ραιβοϊπποποδία: εμπειρία 2 ετών. 7ο Συμπόσιο ορθοπαιδικής παίδων Μέτσοβο 16-19/5/2002 συνεδριακό κέντρο «Διάσελο»

34. Ν. Ρηγόπουλος, Μ. Χαντές, Σ. Βαρυτιμίδης, Ζ.Νταϊλιάνα, Α.Ζιμπής, Κ.Ν. Μαλίζος. «Χειρουργική διόρθωση σκελετικών ανωμαλιών οικογενούς υποσφαταιμικής ραχίτιδας». 7o Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Παίδων, ΜΕΤΣΟΒΟ, 16-19 Μαϊου 2002

35. Ρηγόπουλος Ν Χαντές Μ Βαρυτιμίδης Σ Νταϊλιανα Ζ, Ζιμπής Α.Χ. Μαλίζος ΚΝ. Χειρουργική διόρθωση σκελετικών ανωμαλιών οικογενούς υποφωσφαταιμικής ραχίτιδας. 7ο Συμπόσιο ορθοπαιδικής παίδων Μέτσοβο 16-19/5/2002 συνεδριακό κέντρο «Διάσελο»

36. Ζιμπής ΑΧ Σωτηράκου Σ Βαρυτιμίδης Σ Νταϊλιανα Ζ Αλεξόπουλος Ε Μαλίζος ΚΝ Σκεντέρης Ν Αντιμετώπιση παιδιών με συγγενή ραιβοϊπποποδία. Πρώιμη διάγνωση και εξέλιξη. 14ο πανελλήνιο συνέδριο ελληνικής εταιρίας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας «Ελεύθερος χρόνος και παιδί». Θεσσαλονίκη 23-25/5/2002

37. Ρηγόπουλος Ν Χαντές Μ Βαρυτιμίδης Σ Νταϊλιανα Ζ, Ζιμπής Α.Χ. Μαλίζος ΚΝ. Χειρουργική διόρθωση σκελετικών ανωμαλιών οικογενούς υποφωσφαταιμικής ραχίτιδας. 14ο πανελλήνιο συνέδριο ελληνικής εταιρίας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας «Ελεύθερος χρόνος και παιδί». Θεσσαλονίκη 23-25/5/2002

38. Α.Χ. Ζιμπής. Παρουσίαση συζήτηση κλινικοεργαστηριακού γρίφου Μετεκπαιδευτικό Περιφερειακό σεμηναριο Κ.Ε.Ο.Χ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Ξενοδοχείο «Ναϊάδες» Λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσα 7-8/6/2002

39. ΚΝ Μαλίζος Σ Βαρυτιμίδης Θ Καραχαλιος Κ Μπαριγιώτας, ΑΧ Ζιμπής Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του αγώνα με επέμβαση Outerbridge Kashiwagi. 3ο κοινό συνέδριο ορθοπαιδικής εταιρίας Κύπρου με το κολέγιο Ελλήνων ορθοπαιδικών 20-22/9/2002 Λευκωσία Κύπρος. Βραβευση εργασίας

40. Α. Ζιμπής, Β. Ζάχος, Θ. Καραχάλιος, Θ. Μωραίτης, Κ.Ν.Μαλίζος. «Σύνδρομο πολλαπλών διαμερισμάτων της κνήμης νοσηρότητα και μόνιμες αναπηρίες». 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22-27 Οκτωβρίου 2002.

41. Θ. Καραχάλιος, Κ. Μπαργιώτας, Α. Ζιμπής, Β. Ζάχος, Α. Παπαχρήστου, Κ.Ν. Μαλίζος. «Η ενδομυελική ήλωση στη θεραπεία ψευδαρθρώσεων του μηριαίου μετά από επανειλημμένες αποτυχίες αντιμετώπισης με εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες». 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22-27 Οκτωβρίου 2002.

42. Θ. Καραχάλιος, Κ. Μπαργιώτας, Α. Ζιμπής, Α. Δαμδούνης, Θ. Μωραϊτης, Κ.Ν.Μαλίζος. «Νέο-οστεογένεση από αγγειούμενο περιόστεο και οστικά μοσχεύματα (αυτόλογο-αλλομόσχευμα). Πειραματική μελέτη σε κουνέλια 28ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. ΓΙΑΝΝΕΣΤΡΑΣ-Π. ΣΜΥΡΝΗΣ», ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΗΑΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002.

43. Βαρυτιμίδης Σ.Ε, Ζάχος Β, Νταιλιάνα Ζ, Ζιμπής Α, Μαλίζος Κ.Ν «Μετατραυματική/ μετεγχειρητική αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία άνω άκρου. Αντιμετώπιση με ενδοφλέβια περιοχική αναισθησία και συνδυασμό λιδοκαίνης και πρεδνιζολόνης” Ετήσιο Κοινό Συνέδριο Ελληνικών Εταιρειών Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Χειρουργικής Χεριού, ΚΡΗΤΗ, Σεπτέμβριος 2003

44. Ζιμπής Α.Χ., Νταιλιάνα Ζ.Χ., Καραντάνας Α.Χ, Βαρυτιμίδης Σ.Ε, Μαλίζος Κ.Ν «Παροδική Οστεοπόρωση του Ισχίου: Διάγνωση με δυναμικές ακολουθίες μαγνητικής τομογραφίας μετά από χορήγηση σκιαγραφικού». 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, 15-19 Οκτωβρίου 2003

45. Μ. Χαντές, Α. Ζιμπής, Β. Ζάχος, Γ. Μπασδέκης, Κ.Ν. Μαλίζος «Νοσηρότητα δότριας περιοχής μετά από πλαστική πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Σύγκριση μεταξύ επιγονατιδικού και οπίσθιων μηριαίων.” 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, 15-19 Οκτωβρίου 2003

46. Α.Χ. Ζιμπής, Β.Χ. Ζάχος, Θ.Σ. Καραχάλιος, Μ. Η. Χαντές, Κ.Ν. Μαλίζος «Συγκριτική μελέτη μεταξύ τριών τεχνικών για συρραφή μηνίσκου”. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, 15-19 Οκτωβρίου 2003

47. Α. Ζιμπής, Ζ. Νταιλιάνα, Α. Καραντάνας, Σ. Βαρυτιμίδης, Κ. Μαλίζος «Παροδική οστεοπόρωση του ισχίου: διάγνωση με δυναμικές ακολουθίες μαγνητικής τομογραφίας μετά χορήγηση σκιαγραφικού Συμπόσιο Τμήματος Ισχίου ΑΘΗΝΑ, 22-23 Νοεμβρίου 2003

48. A.X. Ζιμπής «Το πόδι στο συνδρομο πολλαπλών διαμερισμάτων» Ετήσια σεμινάρια ορθοπαιδικής και τραυματιολογίας 4-6/6/2004 Καρπενίσι.

49. Μ. Χαντές, Β. Ζάχος, Α.Χ. Ζιμπής Θ. Καραχάλιος, Α.Χ. Καραντάνας, Κ.Ν. Μαλίζος. Η εκτίμηση της επιδιόρθωσης των μηνισκικών βλαβών με σειριακές εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας γόνατος: σύγκριση μεταξύ κλασικών ακολουθιών και μαγνητικής αρθρογραφίας. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, Hilton 6-9 Οκτωβρίου 2004

50. Μ. Χαντές, Β. Ζάχος, Α.Χ. Ζιμπής Γ, Μπασδέκης, Α.Χ. Καραντάνας, Κ.Ν. Μαλίζος. Ο εκτατικός μηχανισμός μετά ανακατασκευή του προσθίου χιαστού συνδέσμου: Συγκριτική μελέτη μεταξύ μοσχεύματος επιγονατιδικού και οπισθίων μηριαίων 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, Hilton 6-9 Οκτωβρίου 2004

51. Κ. Μπαργιώτας, Θ. Καραχάλιος, Σ. Βαρυτιμίδης, Θ. Μωραΐτης, Α.Χ. Ζιμπής, Κ.Ν. Μαλίζος. Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα τριπλής αρθρόδεσης στους ενηλίκους, 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, Hilton 6-9 Οκτωβρίου 2004

52. Θ. Καραχάλιος, Μ. Χαντές, Α.Χ. Ζιμπής, Β. Ζάχος Α.Χ. Καραντάνας, Κ.Ν. Μαλίζος Thessaly test: η ακρίβεια μιας νέας διαγνωστικής δοκιμασίας ρήξης μηνίσκου. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, Hilton 6-9 Οκτωβρίου 2004

53. Α.Χ. Ζιμπής. αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα: ελεγχόμενη υπερτροφία με εξωτερική οστεοσύνθεση καταγμάτων, επιπεπλεγμένων καταγμάτων και συγγενών ανωμαλιών. Προσωρινή ενδιάμεση τελική λύση Λιβαδειά 27/11/2004

Share:

Βρείτε μας στη Λάρισα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: 23ης Οκτωβρίου 28, Λάρισα 

Τηλέφωνο: 2410 289266 - 6973 840543

e-mail: info [at] ahzibis.gr

Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά – αποκλειστικά  και μόνο με ραντεβoύ.

Αριστείδης X. Ζιμπής

Ορθοπαιδικός Χειρουργός MD - PhD

Αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μετεκπαιδευθείς στις ΗΠΑ - Penn State University στις παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης

Συνεργάτης του Ευρωπαϊκου πανεπιστημίου Κύπρου

Like us

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…