ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

Εκτύπωση

Αθήνα 2001. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών. Έκδοση: Κλινικά Φροντιστήρια, Θωρακικό άλγος. Επιμέλεια έκδοσης, Κ. Γουργουλιάνης, Τόμος 13, Τεύχος 4, 2001 Κεφάλαιο: Διάγνωση, αντιμετώπιση από τον ορθοπαιδικό στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (θωρακικό άλγος) Θ. Καραχάλιος, Α. Ζιμπής σελ.39-46, 2001

B.K. Weiner, A Zibis. Book «Lumbar Discectomy» κεφάλαιο 6. τίτλος βιβλίου «Operative Techniques in Orthopaedic Surgery». Εκδότες Wiesel and Boden. Εκδοτικός οίκος: Lippincott-Williams and Wilkins. Ημερομηνία έκδοσης άνοιξη του 2008,

B.K. Weiner, A Zibis. Book «Lumbar Decompression» κεφάλαιο 7. τίτλος βιβλίου «Operative Techniques in Orthopaedic Surgery». Εκδότες Wiesel and Boden. Εκδοτικός οίκος: Lippincott-Williams and Wilkins. Ημερομηνία έκδοσης άνοιξη του 2008,