Αρχική Bιογραφικό

Αριστείδης Ζιμπής - Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Λάρισα

Βιογραφικό

EPΓAΣIEΣ ΠOY ΠAPOYΣIAΣTHKAN ΣE EΛΛHNIKA ΣYNEΔPIA

E-mail Εκτύπωση PDF

1. Αβακιάν Ι. Ζιμπής Α.Χ. Νοβακίδου Αν. Τάσιου Αν. Τσικρίκας Θ. Aids και ενημέρωση - πληροφόρηση στους φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τόμος περιλήψεων του 3ου πανελληνίου επιστημονικού συνεδρίου φοιτητών ιατρικής (με διεθνή συμμετοχή). Θεσσαλονίκη συνεδριακό κέντρο διεθνούς έκθεσης 12-14 Μαρτίου 1993 σελ.143.

2. Ζιμπής Α.Χ. Οι ιδιομορφίες των μιτοχονδρίων. Τόμος περιλήψεων του 3ου πανελληνίου επιστημονικού συνεδρίου φοιτητών ιατρικής (με διεθνή συμμετοχή). Θεσσαλονίκη συνεδριακό κέντρο διεθνούς έκθεσης 12-14 Μαρτίου 1993 σελ.202.

3. Ζιμπής Α.Χ. Παπαλιάγκα Μ.Ν. Αντωνακόπουλος Γ.Ν. Ο ρόλος της αποπτώσεως στην βιολογική συμπεριφορά των νεοπλασμάτων. Επιστημονική εταιρία φοιτητών ιατρικής Ελλάδος - παράρτημα Ιωαννίνων. Ημερίδα: Καρκίνος: τι πετύχαμε - τι προσδοκούμε Ιωάννινα, Αμφιθέατρο πανεπιστημιακού νοσοκομείου 14 Μαΐου 1994.

4. A. Zιμπής, Σ. Pουσογιάννης, K. Bελεσιώτου, E. Λαυδάς, A X. Kαραντάνας. Mέτρηση του όγκου των κόγχων in vitro με CT. Tόμος περιλήψεων 4ου διαπανεπιστημιακού ακτινολογικού συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 17-20/11/94, σελ. 71.

5. Ζιμπής Α.Χ. Παπαλιάγκα Μ.Ν. Αντωνακόπουλος Γ.Ν. Ο ρόλος της αποπτώσεως στην οργανογένεση του εμβρύου. Τόμος περιλήψεων του 1ου επιστημονικού συνεδρίου φοιτητών ιατρικής Ελλάδας - 1ο πανευρωπαϊκό συμπόσιο φοιτητών ιατρικής. Αθήνα Κάραβελ 14-16 Απριλίου 1995 σελ.37.

6. Παπαλιάγκα M, Γεωργίου E, Zιμπής A, Λαβδάς E. Kαλέφ-Eζρά T, Kαραντάνας A. Bελτίωση τεχνικής ποσοτικής υπολογιστικής τομογραφίας σε εφαρμογές οστικής πυκνομετρίας. Iπποκράτεια 95, ‘Xατζηγιάννειο”, Λάρισα 10-10-1995.

7. Zιμπής A, Pουσογιάννης Σ, Παπαλιάγκα M, Γεωργίου E, Kαραντάνας A. X. Kεντρική στένωση οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης: γενικευμένα ή εξατομικευμένα κριτήρια με υπολογιστική τομογραφία; Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Aκτινολογίας, Aθήνα, 27-30/3/96, σελ. 184.

8. Παπανικολάου Νικόλαος, Ζιμπής Αριστείδης, Μαρκόνης Αθανάσιος, Κομνός Απόστολος, Καραντάνας Απόστολος. Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου: Σύγκριση της υπέρταχείας ακολουθίας ΕΡΙ με τις ακολουθίες SPIN ECHO και TURBO FIELD ECHO"; Πρακτικά 7ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Aκτινολογίας, Ηράκλειο Κρήτης, 24-26/10/97, σελ. 51.

9. Παπανικολάου Νικόλαος, Ζιμπής Αριστείδης, Μαρκόνης Αθανάσιος, Καραντάνας Απόστολος. "Σύγκριση της υπέρταχείας ακολουθίας μαγνητικού συντονισμού ΕΡΙ με τις ακολουθίες πυκνότητας πρωτονίων και Τ2* βαθμιδωτής ηχούς με καταστολή του σήματος του λίπους στην απεικόνιση του γόνατος"; Πρακτικά 7ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Aκτινολογίας, Ηράκλειο Κρήτης, 24-26/10/97, σελ. 42.

10. Παπανικολάου Νικόλαος, Ζιμπής Αριστείδης, Μαρκόνης Αθανάσιος, Κομνός Απόστολος, Καραντάνας Απόστολος. "Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου: Ποσοτική σύγκριση 4 ακολουθιών με μεγάλο χρόνο επανάληψης"; Πρακτικά 7ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Aκτινολογίας, Ηράκλειο Κρήτης, 24-26/10/97, σελ. 51.

11. Ζιμπής ΑΧ, Παπανικολάου Ν, Καραντάνας ΑΧ. Ακολουθία παλμών ECHO PLANAR IMAGING: Ποιοτική και ποσοτική σύγκριση με την PD- TSE και την GRADIENT ECHO στη μελέτη χόνδρου μηνίσκων στην κατά γόνυ άρθρωση. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Ακτινολογικού συνεδρίου Θεσσαλονίκη 23-27/9/98 σελ.149

12. Ζιμπής ΑΧ, Αποστολάκη Ε, Καραντάνας ΑΧ. Αστάθεια ώμου: ευρήματα με Υπολογιστική- Αρθροτομογραφία και Μαγνητική Τομογραφία. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Ακτινολογικού συνεδρίου Θεσσαλονίκη 23-27/9/98 σελ.152

13. Ζιμπής ΑΧ, Χαρτώνας Γ, Καραντάνας ΑΧ. Μελέτη νέας κατάταξης καταγμάτων της κοτύλης με απλή και 3-D υπολογιστική τομογραφία. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Ακτινολογικού συνεδρίου Θεσσαλονίκη 23-27/9/98 σελ.153

14. Ζιμπής ΑΧ, Παπανικολάου Ν, Λυτροκάπης Α, Φτίκας Β, Λαβδάς Ε, Καραντάνας ΑΧ. Μαγνητική μυελογραφία Single Shot Turbo Spin Echo: Σύγκριση με την 3-D TSE MR μυελογραφία και την ακολουθία παλμών T2TSE Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Ακτινολογικού συνεδρίου Θεσσαλονίκη 23-27/9/98 σελ.184

15. Α. Μαρκόνης, Α.Χ. Ζιμπής, Α.Χ. Καραντάνας, Ι. Φεζουλίδης. Σπάνια αίτια διεύρυνσης του μεσοσπονδυλίου τρήματος: παρουσίαση έξι περιπτώσεων που μελετήθηκαν με Υπολογιστική και Μαγνητική τομογραφία. Πρακτικά 8ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Ακτινολογίας Πάτρα 13-15/11/1998

16. Α.Χ. Ζιμπής, Μ. Αυγερινός, Μ Παπαλιάγκα, Κ.Ν. Μαλίζος. Τα τροχαία δυστυχήματα στη Θεσσαλία. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 15ο Περιφερειακό σεμινάριο Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας. 28-30/5/1999 Λάρισα.

17. Α.Χ. Ζιμπής, Α. Μαρκόνης, Α.Χ. Καραντάνας, Θ. Καραχάλιος, Κ.Ν. Μαλίζος. Νεοπλάσματα ως αίτια διεύρυνσης του μεσοσπονδυλίου τρήματος: παρουσίαση τεσσάρων περιπτώσεων που μελετήθηκαν με υπολογιστική και μαγνητική τομογραφία. 12ο Ετήσιο Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Ογκολογίας 18-19/6/1999 Ιωάννινα.

18. Μωραϊτης θ. Γελαλής Ι. Παπαχρήστος Α. Κιτσούλης Π. Καραχάλιος Θ. Ζιμπής ΑΧ Μαλίζος ΚΝ. Παθολογικά επανακατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου σε νεαρή ενήλικα. Διαγνωστική δυσκολία – αντιμετώπιση. 56ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 11-15 Σεμπτεμβρίου 2000

19. ΑΧ Ζιμπής Π Κιτσούλης Π Αργύρη Α Καραντάνας Ι Γελαλής ΚΝ Μαλίζος. Νόσος Sinding - Larsen - Johanson: Ευρήματα με μαγνητική τομογραφία. . 56ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 11-15 Σεμπτεμβρίου 2000

20. Μ Κυρίτση, Μ.Ρεμούνδου Α.Χ. Ζιμπής, Κ.Ν. Μαλίζος. Επιδημιολογική μελέτη των τροχαίων ατυχημάτων στη Θεσσαλία, την τριετία 1998- 2000. 7ο επιστημονικό συνέδριο φοιτητών ιατρικής Ελλάδας 27-29 Απριλίου 2001 Λάρισα.

21. Α. Δαμδούνης, Α.Χ. Ζιμπής. Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής. Ορθοπαιδικό μετεκπαιδευτικό σενηνάριο Θεσσαλίας και κεντρικής Ελλάδας. Λαμία 4-6/5/2001

22. Θ. Καραχάλιος, Α.Χ. Ζιμπής. «Το θωρακικό άλγος» κλινικό φροντιστήριο. 27ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο Αθήνα 8-12/5/2001

23. Κ.Ν. Μαλίζος, Ι. Τσιώνος, Θ. Καραχάλιος, Θ. Μωραϊτης. Α.Χ. Ζιμπής Σύνδρομα οπισθίων διαμερισμάτων κνήμης παρουσίαση 14 περιπτώσεων. Μελέτη νοσηρότητας/συνεπειών 57ο Πανελλήνιο ορθροπαιδικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα 11-15/9/2001

24. Κ.Ν. Μαλίζος, Σ. Βαρυτιμίδης, Θ. Καραχάλιος, Κ. Μπαριώτας. Α.Χ. Ζιμπής Αντιμετώπιση δυσκαμψίας αγκώνα με επέμβαση OuterbridgeKasiwagi. 57ο Πανελλήνιο ορθροπαιδικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα 11-15/9/2001

25. Θ. Καραχάλιος, Κ. Μπαριώτας, ΑΧ Ζιμπής Α. Παπαχρήστος, Α. Καραντάνας, Κ.Ν. Μαλίζος. Η mini open προσπέλαση στο συνδρομο υπακρωμιακης προστριβής. 57ο Πανελλήνιο ορθροπαιδικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα 11-15/9/2001

26. Κ.Ν. Μαλίζος, Σ. Βαρυτιμίδης, Θ. Καραχάλιος, Κ. Μπαριώτας. Α.Χ. Ζιμπής Αντιμετώπιση δυσκαμψίας αγκώνα με επέμβαση OuterbridgeKasiwagi. Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνική εταιρεία επανορθωτικής μικροχειρουργικής Ελληνική εταιρεία χειρουργικής χεριού 10-13/10/2001 Θεσσαλονίκη Hotel Hyatt Regency

27. Β.Χ. Ζάχος, Α.Χ. Ζιμπής, Σ.Ε. Βαρυτιμίδης, Θ. Καραχάλιος Κ.Ν. Μαλίζος. Κακώσεις όνυχος: ανατομική αποκατάσταση. Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνική εταιρεία επανορθωτικής μικροχειρουργικής Ελληνική εταιρεία χειρουργικής χεριού 10-13/10/2001 Θεσσαλονίκη Hotel Hyatt Regency

28. Α.Χ. Ζιμπής, Β.Χ. Ζάχος, Σ.Ε. Βαρυτιμίδης, Θ. Μωραϊτης, Κ.Ν. Μαλίζος. Προοπτική μελέτη αποκατάστασης καταγμάτων φαλάγγων και μετακαρπίων οστών με εσωτερική οστεοσύνθεση. Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνική εταιρεία επανορθωτικής μικροχειρουργικής Ελληνική εταιρεία χειρουργικής χεριού 10-13/10/2001 Θεσσαλονίκη Hotel Hyatt Regency

29. Καραχάλιος Θ. Ζιμπης Α.Χ. Ζάχος Β. Παπαχρήστος Α. Μπαργιώτας Κ. Μαλίζος Κ. Αναθεώρηση αποτυχίας συμπιεστικής οστεοσύνθεσης (πλάκα-βίδες) καταγμάτων μηριαίου με ενδομυελική ήλωση. Τμήμα ενδομυελικών ηλωσεων. Ετήσιο συμπόσιο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». 2/2/2002

30. Καραχάλιος Θ. Ζιμπης Α.Χ. Ζάχος Β. Πανταζίδου Ν Μπαργιώτας Κ. Μαλίζος Κ. Αναθεώρηση αποτυχίας συμπιεστικής οστεοσύνθεσης (πλάκα-βίδες) καταγμάτων μηριαίου με ενδομυελική ήλωση. Τμήμα ενδομυελικών ηλώσεων. 8ο επιστημονικό συνέδριο φοιτητών ιατρικής Ελλάδας Ιωάννινα 19-21/4/2002

31. Ζιμπής ΑΧ Γκαντζίδης et.al. Τροχαία ατυχήματα στη Θεσσαλία 1998-2002. 8ο επιστημονικό συνέδριο φοιτητών ιατρικής Ελλάδας Ιωάννινα 19-21/4/2002

32. Καραχάλιος Θ. Μπαργιώτας Κ. Μωραϊτης Ζιμπης Α.Χ. Μαλίζος Κ. Η mini open προσπέλαση στο σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής 21ο Ετήσιο συνέδριο Ορθροπαιδικής και τραυματιολογικής εταιρίας Μακεδονίας-Θράκης 9-12/5/2002 Μakedonia Palace Θεσσαλονίκη

33. Ζιμπής Α.Χ. Νταϊλιανα Ζ Βαρυτιμίδης Σ Ρηγόπουλος Ν Μαλίζος ΚΝ. Συγγενής ραιβοϊπποποδία: εμπειρία 2 ετών. 7ο Συμπόσιο ορθοπαιδικής παίδων Μέτσοβο 16-19/5/2002 συνεδριακό κέντρο «Διάσελο»

34. Ν. Ρηγόπουλος, Μ. Χαντές, Σ. Βαρυτιμίδης, Ζ.Νταϊλιάνα, Α.Ζιμπής, Κ.Ν. Μαλίζος. «Χειρουργική διόρθωση σκελετικών ανωμαλιών οικογενούς υποσφαταιμικής ραχίτιδας». 7o Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Παίδων, ΜΕΤΣΟΒΟ, 16-19 Μαϊου 2002

35. Ρηγόπουλος Ν Χαντές Μ Βαρυτιμίδης Σ Νταϊλιανα Ζ, Ζιμπής Α.Χ. Μαλίζος ΚΝ. Χειρουργική διόρθωση σκελετικών ανωμαλιών οικογενούς υποφωσφαταιμικής ραχίτιδας. 7ο Συμπόσιο ορθοπαιδικής παίδων Μέτσοβο 16-19/5/2002 συνεδριακό κέντρο «Διάσελο»

36. Ζιμπής ΑΧ Σωτηράκου Σ Βαρυτιμίδης Σ Νταϊλιανα Ζ Αλεξόπουλος Ε Μαλίζος ΚΝ Σκεντέρης Ν Αντιμετώπιση παιδιών με συγγενή ραιβοϊπποποδία. Πρώιμη διάγνωση και εξέλιξη. 14ο πανελλήνιο συνέδριο ελληνικής εταιρίας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας «Ελεύθερος χρόνος και παιδί». Θεσσαλονίκη 23-25/5/2002

37. Ρηγόπουλος Ν Χαντές Μ Βαρυτιμίδης Σ Νταϊλιανα Ζ, Ζιμπής Α.Χ. Μαλίζος ΚΝ. Χειρουργική διόρθωση σκελετικών ανωμαλιών οικογενούς υποφωσφαταιμικής ραχίτιδας. 14ο πανελλήνιο συνέδριο ελληνικής εταιρίας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας «Ελεύθερος χρόνος και παιδί». Θεσσαλονίκη 23-25/5/2002

38. Α.Χ. Ζιμπής. Παρουσίαση συζήτηση κλινικοεργαστηριακού γρίφου Μετεκπαιδευτικό Περιφερειακό σεμηναριο Κ.Ε.Ο.Χ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Ξενοδοχείο «Ναϊάδες» Λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσα 7-8/6/2002

39. ΚΝ Μαλίζος Σ Βαρυτιμίδης Θ Καραχαλιος Κ Μπαριγιώτας, ΑΧ Ζιμπής Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του αγώνα με επέμβαση Outerbridge Kashiwagi. 3ο κοινό συνέδριο ορθοπαιδικής εταιρίας Κύπρου με το κολέγιο Ελλήνων ορθοπαιδικών 20-22/9/2002 Λευκωσία Κύπρος. Βραβευση εργασίας

40. Α. Ζιμπής, Β. Ζάχος, Θ. Καραχάλιος, Θ. Μωραίτης, Κ.Ν.Μαλίζος. «Σύνδρομο πολλαπλών διαμερισμάτων της κνήμης νοσηρότητα και μόνιμες αναπηρίες». 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22-27 Οκτωβρίου 2002.

41. Θ. Καραχάλιος, Κ. Μπαργιώτας, Α. Ζιμπής, Β. Ζάχος, Α. Παπαχρήστου, Κ.Ν. Μαλίζος. «Η ενδομυελική ήλωση στη θεραπεία ψευδαρθρώσεων του μηριαίου μετά από επανειλημμένες αποτυχίες αντιμετώπισης με εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες». 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22-27 Οκτωβρίου 2002.

42. Θ. Καραχάλιος, Κ. Μπαργιώτας, Α. Ζιμπής, Α. Δαμδούνης, Θ. Μωραϊτης, Κ.Ν.Μαλίζος. «Νέο-οστεογένεση από αγγειούμενο περιόστεο και οστικά μοσχεύματα (αυτόλογο-αλλομόσχευμα). Πειραματική μελέτη σε κουνέλια 28ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. ΓΙΑΝΝΕΣΤΡΑΣ-Π. ΣΜΥΡΝΗΣ», ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΗΑΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002.

43. Βαρυτιμίδης Σ.Ε, Ζάχος Β, Νταιλιάνα Ζ, Ζιμπής Α, Μαλίζος Κ.Ν «Μετατραυματική/ μετεγχειρητική αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία άνω άκρου. Αντιμετώπιση με ενδοφλέβια περιοχική αναισθησία και συνδυασμό λιδοκαίνης και πρεδνιζολόνης” Ετήσιο Κοινό Συνέδριο Ελληνικών Εταιρειών Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Χειρουργικής Χεριού, ΚΡΗΤΗ, Σεπτέμβριος 2003

44. Ζιμπής Α.Χ., Νταιλιάνα Ζ.Χ., Καραντάνας Α.Χ, Βαρυτιμίδης Σ.Ε, Μαλίζος Κ.Ν «Παροδική Οστεοπόρωση του Ισχίου: Διάγνωση με δυναμικές ακολουθίες μαγνητικής τομογραφίας μετά από χορήγηση σκιαγραφικού». 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, 15-19 Οκτωβρίου 2003

45. Μ. Χαντές, Α. Ζιμπής, Β. Ζάχος, Γ. Μπασδέκης, Κ.Ν. Μαλίζος «Νοσηρότητα δότριας περιοχής μετά από πλαστική πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Σύγκριση μεταξύ επιγονατιδικού και οπίσθιων μηριαίων.” 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, 15-19 Οκτωβρίου 2003

46. Α.Χ. Ζιμπής, Β.Χ. Ζάχος, Θ.Σ. Καραχάλιος, Μ. Η. Χαντές, Κ.Ν. Μαλίζος «Συγκριτική μελέτη μεταξύ τριών τεχνικών για συρραφή μηνίσκου”. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, 15-19 Οκτωβρίου 2003

47. Α. Ζιμπής, Ζ. Νταιλιάνα, Α. Καραντάνας, Σ. Βαρυτιμίδης, Κ. Μαλίζος «Παροδική οστεοπόρωση του ισχίου: διάγνωση με δυναμικές ακολουθίες μαγνητικής τομογραφίας μετά χορήγηση σκιαγραφικού Συμπόσιο Τμήματος Ισχίου ΑΘΗΝΑ, 22-23 Νοεμβρίου 2003

48. A.X. Ζιμπής «Το πόδι στο συνδρομο πολλαπλών διαμερισμάτων» Ετήσια σεμινάρια ορθοπαιδικής και τραυματιολογίας 4-6/6/2004 Καρπενίσι.

49. Μ. Χαντές, Β. Ζάχος, Α.Χ. Ζιμπής Θ. Καραχάλιος, Α.Χ. Καραντάνας, Κ.Ν. Μαλίζος. Η εκτίμηση της επιδιόρθωσης των μηνισκικών βλαβών με σειριακές εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας γόνατος: σύγκριση μεταξύ κλασικών ακολουθιών και μαγνητικής αρθρογραφίας. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, Hilton 6-9 Οκτωβρίου 2004

50. Μ. Χαντές, Β. Ζάχος, Α.Χ. Ζιμπής Γ, Μπασδέκης, Α.Χ. Καραντάνας, Κ.Ν. Μαλίζος. Ο εκτατικός μηχανισμός μετά ανακατασκευή του προσθίου χιαστού συνδέσμου: Συγκριτική μελέτη μεταξύ μοσχεύματος επιγονατιδικού και οπισθίων μηριαίων 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, Hilton 6-9 Οκτωβρίου 2004

51. Κ. Μπαργιώτας, Θ. Καραχάλιος, Σ. Βαρυτιμίδης, Θ. Μωραΐτης, Α.Χ. Ζιμπής, Κ.Ν. Μαλίζος. Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα τριπλής αρθρόδεσης στους ενηλίκους, 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, Hilton 6-9 Οκτωβρίου 2004

52. Θ. Καραχάλιος, Μ. Χαντές, Α.Χ. Ζιμπής, Β. Ζάχος Α.Χ. Καραντάνας, Κ.Ν. Μαλίζος Thessaly test: η ακρίβεια μιας νέας διαγνωστικής δοκιμασίας ρήξης μηνίσκου. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, ΑΘΗΝΑ, Hilton 6-9 Οκτωβρίου 2004

53. Α.Χ. Ζιμπής. αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα: ελεγχόμενη υπερτροφία με εξωτερική οστεοσύνθεση καταγμάτων, επιπεπλεγμένων καταγμάτων και συγγενών ανωμαλιών. Προσωρινή ενδιάμεση τελική λύση Λιβαδειά 27/11/2004

 

OMIΛIEΣ-EIΣHΓHΣEIΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

1. Στρογγυλή Tράπεζα: "Συνήθεις ορθοπαιδικές παθήσεις των άκρων" Συντονιστής: Κ. Σωτόπουλος. Εισηγητές Α. Κριτσέπης, ΑΧ Ζιμπής ("Κλινική εξέταση του ορθοπαιδικού ασθενούς" ), Μ. Λαζαριδου, Κ. Σωτόπουλος. Επιστημονική Εκδήλωση του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: "Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Συνήθεις ορθοπαιδικές παθήσεις των άκρων, Χειρουργικές παθήσεις της κοιλιάς. Λάρισα 3 Ιουνίου, Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής, 1993.

2. Στρογγυλή Tράπεζα: ”Αξία της ογκομέτρησης των κόγχων με Yπολογιστική Tομογραφία”. Συντονιστής: A. Kαραντάνας. Eισηγητές: Zιμπής AΧ., Pουσογιάννης Σ., Bελεσιώτου K., Λαβδάς E. 1ο Eπιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Iατρικής Eλλάδας-1ο Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Φοιτητών Iατρικής. Aθήνα 14-16 Aπριλίου, Kάραβελ, 1995.

3. Φεβρουάριος 1999 διάλεξη σε σεμινάριο του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα "Τα αγροτικά Ατυχήματα στην Ελλάδα και στη Θεσσαλία". Πεδίο 'Άρεως

4. Νοέμβριος 1999 διάλεξη σε σεμινάριο του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα "Τα αγροτικά Ατυχήματα στην Ελλάδα και στη Θεσσαλία". Λάρισα

5. Στρογγυλή τράπεζα: οπρθοπαιδικά προβλήματα άνω και κάτω άκρου στην εγκεφαλική παράλυση. Συντονιστής ΚΝ Μαλίζος. Εισηγητής ΑΧ Ζιμπής: «ορθοπαιδικά προβλήματα γόνατος». Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια φυσιοθεραπευτών Θεσσαλονίκη Ιπποκράτειο 29/8/2001.

6. Στρογγυλή τράπεζα: Η αντιμετώπιση του πολυτραυματία και οι ορθοπαιδικές κακώσεις. Συντονιστής ΚΝ Μαλίζος. Εισηγητής ΑΧ Ζιμπής: «Επιδημιολογία των τροχαίων ατυχημάτων στη Θεσσαλία» τροχαία ατυχήματα. Φυσιοθεραπεία σε κρανιογκεφαλικές κακώσεις και πολυτραυματίες Βόλος 20/10/2002

7. Ολική αρθροπλαστική γόνατος “Advance”: εισηγητής Α.Χ. Ζιμπής. Μετεκπαιδευτικό Περιφερειακό σεμινάριο Κ.Ε.Ο.Χ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Ξενοδοχείο «Ναϊάδες» Λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσα 7-8/6/2002

8. Καταγματα βραχιονίου. Α.Χ. Ζιμπής. Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας 2002.

9. A.Zibis Clinical Spine FellowIsthmic spondylolesthesisCombine OrthopaedicNeurosuergery Spine Conference in Penn State Milton S. Hershey Medical Center. Hershey 2007

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

Συμμετοχή στην προοηπτική έρευνα της Ορθοπαιδικής κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό αιγίδα του καθηγητού της ορθοπαιδικής κ. Π.Ν. Σουκάκου για την επίπτωση της σκολίωσης σε παιδιά 9-14 ετών, στα σχολεία της βορειοδυτικής Ελλάδας και νοτίου Αλβανίας (school screening test) που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα 15-30 Νοεμβρίου 1993 και στη Λάρισα τον Απρίλιο του 1994.

 

ΔΙΑΡΚHΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ

E-mail Εκτύπωση PDF

1. Παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης στην "Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση" της εταιρεία αναισθησιολογίας και εντατικής ιατρικής Βορείου Ελλάδος Λάρισα Μάιος 1994 (12 ώρες).

2. "4ο Μακεδονικό σεμινάριο χειρουργικής ισχίου και γόνατος". Λεπτοκαρυά Πιερίας, Ξενοδοχείο Olympian Bay 25-27/6/98.

3. "Ετήσιο κοινό συνέδριο των Ελληνικών εταιρειών χειρουργικής και επανορθωτικής μικροχειρουργικής" Κέρκυρα 24-25/8/98.

4. 4th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery. Corfu Greece 25-27 August 1998.

5. 14th Congress of the International Microsurgical Society. Corfu Greece 27-29 August 1998.

6. 11o Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 23-27/9/98.

7. 4ο πανελλήνιο συμπόσιο ορθοπαιδικής παίδων 7-9 Μαΐου Καλαμπάκα.

8. “14η Συνάντηση” Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 14-16 Μαΐου 1999.

9. 15ο Περιφερειακό σεμινάριο Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας. 28-30/5/1999 Λάρισα.

10. 12ο Ετήσιο Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Ογκολογίας 18-19/6/1999 Ιωάννινα.

11. 3ο σεμινάριο “Ανασκόπησης της Σύγχρονης Ορθοπαιδικής”. Λάρισα 22 Ιανουαρίου 2000.

12. XVI περιφερειακό σεμινάριο των ορθοπαιδικών της Θεσσαλίας και της κεντρικής στερεάς. Καλαμπάκα 26-27 Μαΐου 2000.

13. 56ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 11-15 Σεμπτεμβρίου 2000

14. 2ο σεμινάριο με θέμα: Διατατική οστεογέννεση. 25-26 Νοεμβρίου 2000 Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο».

15. 4ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο ενδομυελικών ηλώσεων. Πάτρα 17-20/1/2001

16. Λοιμώξεις μυοσκελετικού. Ορθοπαιδική κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 10/2/2001

17. 10o Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Οστεοσύνθεσης. Πάτρα 2001

18. 9ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής εταιρίας μεταβολισμού των οστών (ΕΕΜΜΟ) και 5ο Σεμινάριο του Ελληνικού ινστιτούτου οστεοπόρωσης (ΕΛΙΟΣ) Ρέθυμνο Κρήτης 26-29/4/2001

19. 7ο επιστημονικό συνέδριο φοιτητών ιατρικής Ελλάδας. Λάρισα 27-29/4/2001

20. 27ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο Αθήνα 8-12/5/2001

21. 57ο Πανελλήνιο ορθροπαιδικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα 11-15/9/2001

22. Ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνική εταιρεία επανορθωτικής μικροχειρουργικής Ελληνική εταιρεία χειρουργικής χεριού 10-13/10/2001 Θεσσαλονίκη Hotel Hyatt Regency

23. Τμήμα ενδομυελικών ηλώσεων. Ετήσιο συμπόσιο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». 2/2/2002

24. 8ο επιστημονικό συνέδριο φοιτητών ιατρικής Ελλάδας Ιωάννινα 19-21/4/2002

25. 21ο Ετήσιο συνέδριο Ορθροπαιδικής και τραυματιολογικής εταιρίας Μακεδονίας-Θράκης 9-12/5/2002 Μakedonia Palace Θεσσαλονίκη

26. 7ο Συμπόσιο ορθοπαιδικής παίδων Μέτσοβο 16-19/5/2002 συνεδριακό κέντρο «Διάσελο»

27. 14ο πανελλήνιο συνέδριο ελληνικής εταιρίας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας «Ελεύθερος χρόνος και παιδί». Θεσσαλονίκη 23-25/5/2002

28. 3ο κοινό συνέδριο ορθοπαιδικής εταιρίας Κύπρου με το κολέγιο Ελλήνων ορθοπαιδικών 20-22/9/2002 Λευκωσία Κύπρος

29. Ορθοπαιδικό μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Θεσσαλίας και κεντρικής Ελλάδας. Λαμία 4-6/5/2001

30. 1ο συμπόσιο νεκρωτικών βλαβών του σκελετού. Μέτσοβο 23-24/3/2002 συνεδριακό κέντρο «Διάσελο»

31. 10th congress European society of sports traumatology knee surgery and arthroscopy 23-27/4/2002 Rome Italy

32. Μετεκπαιδευτικό Περιφερειακό σεμινάριο Κ.Ε.Ο.Χ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Ξενοδοχείο «Ναϊάδες» Λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσα 7-8/6/2002

33. European bone & joint infection society 21st annual meeting 30/5-1/6 2002 Athens

34. International congress of upper extremity hand micro surgery 28-31/8/2002 Corfu

35. 2η εβδομάδα μικροχειρουργικής. Εργαστήριο μικροχειρουργικής Ορθοπαιδικής κλινικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιούλιος 2003 Ιωάννινα.

36. 71th Annual Meeting of American Academy of Orthopaedic Surgeons. March 4 2004 San Francisco, California.

37. AO Course 81s AO Spine Interactive Course 2 – Degenerative and Trauma 12-17/12/2004 Davos Switzerland


 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

1. 1991-1992. 2ο έτος σπουδών Ιατρικής: υποτροφία δεύτερης καλύτερης επίδοσης, συνοδευόμενος από χρηματικό βραβείο του ΙΚΥ.

2. 1992-1993. 3ο έτος σπουδών Ιατρικής: υποτροφία δεύτερης καλύτερης επίδοσης, συνοδευόμενος από χρηματικό βραβείο του ΙΚΥ.

3. 1996. 'Έπαινος δεύτερης καλύτερης επίδοσης βαθμού πτυχίου αποφοίτησης Ιατρικής, συνοδευόμενος από χρηματικό βραβείο προσφορά της φαρμακευτικής εταιρίας Bristol - Myer Squib.

4. Βραβευση εργασίας: Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του αγώνα με επέμβαση Outerbridge Kashiwagi ΚΝ Μαλίζος Σ Βαρυτιμίδης Θ Καραχαλιος Κ Μπαριγιώτας ΑΧ Ζιμπής. 3ο κοινό συνέδριο ορθοπαιδικής εταιρίας Κύπρου με το κολέγιο Ελλήνων ορθοπαιδικών 20-22/9/2002 Λευκωσία Κύπρος.

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

 

  1. ΚΝ Μαλίζος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας email: kmalizos@otenet.gr

  2. ΘΣ Καραχάλιος Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας email: kar@med.uth.gr

  3. ΑΧ Καραντάνας Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης email: apolsen@yahoo.com

  4. Kevin P. Black, M.D. Professor and C. McCollister Evarts Chair Department of Orthopaedics and Rehabilitation Penn State Milton S. Hershey Medical Center e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

  5. Lee S. Segal, MD Edwards P. Schwentker Professor of Orthopaedics and Pediatrics Resident Program Director Chief, Division of Pediatric Orthopaedics Department of Orthopaedics and Rehabilitation Penn State Milton S. Hershey Medical Center email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

  6. Mark A. Knaub, MD Assistant Professor Director, Orthopaedic Spine Service, Department of Orthopaedics and Rehabilitation Penn State Milton S. Hershey Medical Center email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

  7. Bradley Weiner M.D. Associate Professor, Chief, Division of spine surgery The Methodist Hospital Texas Medical Center email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

 

 

 

KΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα αποτελούν:

· Η μελέτη των ανατομικών παραλλαγών και των ιδιαιτεροτήτων του σκελετού ιδιαιτέρως της σπονδυλικής στήλης και της κεφαλής του μηριαίου οστού.

· Η απεικόνιση των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος με σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους (Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας).

· Η εφαρμογή νέων ακολουθιών Μαγνητικής Τομογραφίας στη μελέτη του μυοσκελετικού συστήματος.

· Η διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας, της οστεονέκρωσης του σκελετού, η συσχέτισή της με τις ανατομικές ιδιαιτερότητες στις περιοχές εμφάνισής της, η έγκαιρη και η ακριβής διάγνωση της οστεονέκρωσης και η αντιμετώπισής της με βιολογικές μεθόδους.

· Η συσχέτιση οστεονεκρωτικών βλαβών στο σκελετό με τα υπόλοιπα συστήματα του Ανθρωπίνου σώματος, καθώς επίσης και οι επιπτώσεις της αναπηρίας που προκαλείται από τη νόσο στην ψυχική σφαίρα των ασθενών

· Η μελέτη των τροχαίων ατυχημάτων στον Ελληνικό χώρο και ιδιαιτέρως στη Θεσσαλία και οι επιπτώσεις των στο σύστημα υγείας και στο βαθμό αναπηρίας των εμπλεκομένων θυμάτων σε αυτά

 
Σελίδα 3 από 4

Στοιχεια ΕπικοινωνιαΣ

Διεύθυνση: Νεοφύτου 9 Λάρισα, ΤΚ: 41223

Τηλέφωνο: 2410 289266

e-mail: info@ahzibis.gr

Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά – αποκλειστικά  και μόνο με ραντεβoύ.