Αρχική Bιογραφικό Επιστημονικές Εργασίες Βιβλιογραφικές Παραθέσεις

Αριστείδης Ζιμπής - Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Λάρισα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - CITATION INDEX

E-mail Εκτύπωση PDF

Restoration of function and sensitivity utilizing a homodigital neurovascular island flap after amputation injuries of the fingertip

VARITIMIDIS SE, DAILIANA ZH, ZIBIS AH, et al.

JOURNAL OF HAND SURGERY-BRITISH AND EUROPEAN VOLUME

30B (4): 338-342 AUG 2005

 1. Kitidumrongsook P, Patradul A, Pataradool K Resurfacing the degloved thumb up to the interphalangeal joint level with twin extended neurovascular island flaps JOURNAL OF HAND SURGERY-BRITISH AND EUROPEAN VOLUME 31B (5): 562-565 OCT 2006

KARACHALIOS T, HANTES M, ZIBIS AH, et al.


JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME


87A (5): 955-962 MAY 2005

 1. Ryzewicz M, Peterson B, Siparsky PN, et al. The diagnosis of meniscus tears - The role of MRI and clinical examination CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH (455): 123-133 FEB 2007


EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY


50 (3): 278-284 JUN 2004

1. Hadjigeorgiou GM, Malizos K, Dardiotis E, et al. Paraoxonase 1 gene polymorphisms in patients with osteonecrosis of the femoral head with and without cerebral white matter lesions JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH 25 (8): 1087-1093 AUG 2007

2. Hussain A, Young WB Steroids and aseptic osteonecrosis (AON) in migraine patients HEADACHE 47 (4): 600-604 APR 2007

Combined anterior and posterior shoulder dislocation as a manifestation of a brain tumour

Tsionos I, Karahalios T, Zibis AH, Malizos KN..

Acta Orthop Belg. 2004 Dec;70(6):612-5

 1. Rhee P, Main C. Bilateral Posterior Fracture-Dislocation Of The Shoulder As A Presentation Of An Intracranial Tumor The Internet Journal of Orthopedic Surgery TM ISSN: 1531-2968

MR imaging findings in early osteoarthritis of the knee

KARACHALIOS T, ZIBIS A, PAPANAGIOTOU P, et al.

EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY

50 (3): 225-230 JUN 2004

 1. Karachalios T, Karantanas AH, Malizos K Hip osteoarthritis: What the radiologist wants to know EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY 63 (1): 36-48 JUL 2007

 2. Yates PJ, Calder JD, Stranks GJ, et al. Early MRI diagnosis and non-surgical management of spontaneous osteonecrosis of the knee KNEE 14 (2): 112-116 MAR 2007

 3. Messent EA, Ward RJ, Tonkin CJ, et al. Differences standard radiography, respectively OSTEO in trabecular structure between knees with and without osteoarthritis quantified by macro and ARTHRITIS AND CARTILAGE 14 (12): 1302-1305 DEC 2006

 4. Bamac B, Ozdemir S, Sarisoy HT, et al. Evaluation of medial and lateral meniscus thicknesses in early osteoarthritis of the knee with magnetic resonance imaging SAUDI MEDICAL JOURNAL 27 (6): 854-857 JUN 2006

 5. Conaghan P Is MRI useful in osteoarthritis? BEST PRACTICE & RESEARCH IN CLINICAL RHEUMATOLOGY 20 (1): 57-68 FEB 2006

 6. Karantanas A Comments on Beattie et al: Abnormalities identified in the knees of asymptomatic volunteers using peripheral magnetic resonance imaging OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE 13 (9): 841-843 SEP 2005

Evaluation of meniscal repair with serial magnetic resonance imaging: a comparative study between conventional MRI and indirect MR arthrography

Hantes ME, Zachos VC, Zibis AH, et al.

EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY 50 (3): 231-237 JUN 2004

 1. Naraghi A, White L MRI evaluation of the postoperative knee: Special considerations and pitfalls CLINICS IN SPORTS MEDICINE 25 (4): 703+ OCT 2006

 2. Thoreux P, Rety F, Nourissat G, et al. Bucket-handle meniscal lesions: Magnetic resonance imaging criteria for reparability ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY 22 (9): 954-961 SEP 2006

 3. Osinski T, Malfair D, Steinbach L Magnetic resonance arthrography ORTHOPEDIC CLINICS OF NORTH AMERICA 37 (3): 299+ JUL 2006

 4. Kaura DR, Schweitzer ME, Weishaupt D, et al. Optimization of indirect arthrography of the knee by application of external heat: Initial experience JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING 22 (6): 810-812 DEC 2005

 5. Morrison WB Indirect MR arthrography: Concepts and controversies SEMINARS IN MUSCULOSKELETAL RADIOLOGY 9 (2): 125-134 JUN 2005

MR imaging findings in transient osteoporosis of the hip

MALIZOS KN, ZIBIS AH, DAILIANA Z, et al.

EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY

50 (3): 238-244 JUN 2004

 1. Karantanas AH Acute bone marrow edema of the hip: role of MR imaging EUROPEAN RADIOLOGY 17 (9): 2225-2236 SEP 2007

 2. Malizos KN, Karantanas AH, Varitimidis SE, et al. Osteonecrosis of the femoral head: Etiology, imaging and treatment EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY 63 (1): 16-28 JUL 2007

 3. O'Connor PJ, Barron D MRI assessment of pelvic trauma SEMINARS IN MUSCULOSKELETAL RADIOLOGY 10 (4): 345-356 DEC 2006

 4. Reppenhagen S, Kenn W, Reichert J, et al. Imaging of avascular necrosis of the femoral head in adults ORTHOPADE 36 (5): 430+ MAY 2007

 5. Garzon JRG Consecutive bone scintigraphy in bilateral hip migratory transient osteoporosis CLINICAL NUCLEAR MEDICINE 30 (10): 677-679 OCT 2005

COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS

26 (3): 159-165 MAY-JUN 2002

 1. Karagulyan GA Everywhere divergent Phi-means of Fourier series MATHEMATICAL NOTES 80 (1-2): 47-56 JUL-AUG 2006

 2. Schroder RJ, Fischbach F, Unterhauser FN, et al. Value of various MR sequences using 1.5 and 3.0 Tesla in analyzing cartilaginous defects of the patella in an animal model ROFO-FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIET DER RONTGENSTRAHLEN UND DER BILDGEBENDEN VERFAHREN 176 (11): 1667-1675 NOV 2004

 3. Kornaat PR, Doornbos J, van der Molen AJ, et al. Magnetic resonance imaging of knee cartilage using a water selective balanced steady-state free precession sequence JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING 20 (5): 850-856 NOV 2004

 4. McGibbon CA, Trahan CA Measurement accuracy of focal cartilage defects from MRI and correlation of MRI graded lesions with histology: a preliminary study OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE 11 (7): 483-493 JUL 2003

 5. Wacha H, Ross A The value of MRI in chronic and acute knee symptomatology - a study in 366 patients DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FUR SPORTMEDIZIN 54 (4): 108-111 APR 2003

SKELETAL RADIOLOGY

30 (2): 67-71 FEB 2001

 1. Fullerton GD, Rahal A Collagen structure: The molecular source of the tendon magic angle effect JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING 25 (2): 345-361 FEB 2007

 2. Wang YXJ, Bradley DP, Kuribayashi H, et al. Some aspects of rat femorotibial joint microanatomy as demonstrated by high-resolution magnetic resonance imaging LABORATORY ANIMALS 40 (3): 288-295 JUL 2006

 3. Warden SJ, Brukner P Patellar tendinopathy CLINICS IN SPORTS MEDICINE 22 (4): 743+ OCT 2003

Quiz case of the month
KARANTANAS AH, ZIBIS AH

EUROPEAN RADIOLOGY

10 (9): 1507-1508 2000

 1. Guermazi A, Mohr A, Genant HK Brodie abscess: another type of chronic posttraumatic osteomyelitis EUROPEAN RADIOLOGY 13 (7): 1750-1752 JUL 2003

Comparison of echo planar imaging, gradient echo and fast spin echo MR scans of knee menisci

KARANTANAS AH, ZIBIS AH, PAPANIKOLAOU N

COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS

24: 309-316 2000

 1. Yoshioka H, Stevens K, Hargreaves BA, et al. Magnetic resonance imaging of articular cartilage of the knee: Comparison between fat-suppressed three-dimensional SPGR imaging, fat-suppressed FSE imaging, and fat-suppressed three-dimensional DEFT imaging, and correlation with arthroscopy JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING 20 (5): 857-864 NOV 2004

Body composition in homozygous beta-thalassemia
KALEF-EZRA J, ZIBIS A, CHALIASSOS N, et al.

IN VIVO BODY COMPOSITION STUDIES

ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES 904: 621-624 2000

 1. Mylona M, Leotsinides M, Alexandrides T, et al. Comparison of DXA, QCT and trabecular structure in beta-thalassaemia EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY 74 (5): 430-437 MAY 2005

COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS

24 (1): 37-42 JAN-FEB 2000

 1. Takahashi N, Niitsu M, Yoshioka H, et al. Three-dimensional fast field echo MR myelography using water excitation COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS 28 (6): 363-369 SEP 2004

Unusual causes of spinal foraminal widening
ZIBIS AH, MARKONIS A, KARANTANAS AH

EUROPEAN RADIOLOGY

10 (1): 144-148 2000

 1. Prevedello DMS, Cordeiro JG, Koerbel A, et al. Management of primary spinal chondrosarcoma - Report of two cases causing cord compression ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA 62 (3B): 875-878 SEP 2004

 2. Motamedi K, Ilaslan H, Seeger LL Imaging of the lumbar spine neoplasms SEMINARS IN ULTRASOUND CT AND MRI 25 (6): 474-489 DEC 2004

 3. Drevelegas A, Chourmouzi D, Boulogianni G, et al. Imaging of primary bone tumors of the spine EUROPEAN RADIOLOGY 13 (8): 1859-1871 AUG 2003

 4. Bilgen IG, Yunten N, Demirtas E, et al. Hemangioblastoma causing cervical neural foraminal widening JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 28 (3): 205-208 SEP 2001

 5. Ekinci G, Baltacioglu F, Ozgen S, et al. Cervical neural foraminal widening caused by the tortuous vertebral artery CLINICAL IMAGING 25 (5): 320-322 SEP-OCT 2001

 6. Schneider G, Ahlhelm F, Hennes P, et al. Intra-abdominal tuberculous peritonitis EUROPEAN RADIOLOGY 11 (7): 1263-1266 2001

AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY 172 (1): 251-251 JAN 1999

 1. Nakayama E, Tabata O, Oobu K, et al. Gas phenomenon in the superior space of the temporomandibular joint: Report of a case JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 62 (1): 107-111 JAN 2004

 2. Stallenberg B, Madani A, Burnyh F, et al. The vacuum phenomenon: A CT sign of nonunited fracture AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY 176 (5): 1161-1164 MAY 2001

EUROPEAN RADIOLOGY

8 (9): 1581-1585 1998

 1. Athiviraham A, Yen D, Scott C, et al. Clinical correlation of radiological spinal stenosis after standardization for vertebral body size CLINICAL RADIOLOGY 62 (8): 776-780 AUG 2007

 2. Gulek B, Durgun B, Ozer HTE, et al. CT-based morphometric data of L3-L5 vertebrae: Anatomic and surgical approach NEUROSURGERY QUARTERLY 17 (2): 92-97 JUN 2007

 3. Tong HC, Carson JT, Haig AJ, et al. Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in asymptomatic older adults JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION 19 (2-3): 67-72 2006

 4. Taciser Kaya1, Nesrin Þen1, et.al THE RELATIONSHIP BETWEEN LUMBAR SPINAL CANAL DIMENSIONS AND SOMATOMETRIC PARAMETERS, CLINICAL FINDINGS AND DISABILITY LEVEL J PMR Sci 2006;9(1):1-5

 5. Varol T, Iyem C, Cezayirli E, et al. Comparative morphometry of the lower lumbar vertebrae: Osteometry in dry bones and computed tomography images of patients with and without low back pain JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH 34 (3): 316-330 MAY-JUN 2006

 6. Karakas P, Bozkir MGLumbar vertebrae: Anatomic and radiologic perspectives related to surgical procedures NEUROSURGERY QUARTERLY 16 (2): 81-84 JUN 2006

 7. Tierärztliche Hochschule Hannover vorgelegt von Natalia Vollhardt aus Omsk Morphometrie und Gefäßdarstellung der Lendenwirbelsäule des Kaninchens –röntgenologische und kernspintomographischeUntersuchungen Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Veterinärmedizin (Dr. med. vet.) durch dieHannover 2005

 8. Tacar O, Demirant A, Nas K, et al. Morphology of the lumbar spinal canal in normal adult Turks YONSEI MEDICAL JOURNAL 44 (4): 679-685 AUG 30 2003

 9. Geraghty EM, Boone JM Determination of height, weight, body mass index, and body surface area with a single abdominal CT image RADIOLOGY 228 (3): 857-863 SEP 2003

 10. Dora C, Walchli B, Elfering A, et al. The significance of spinal canal dimensions in discriminating symptomatic from asymptomatic disc herniations EUROPEAN SPINE JOURNAL 11 (6): 575-581 DEC 2002

 11. Drugova B, Druga R, Chalupova M Sagittal diameters of the lumbar spinal canal CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE 64 (4): 219-224 2001

 12. Nakano M, Matsui H, Ishihara H, et al. Serial changes of herniated intervertebral discs after posterior lumbar discectomy: The relation between magnetic resonance imaging of the postoperative intervertebral discs and clinical outcome JOURNAL OF SPINAL DISORDERS 14 (4): 293-300 AUG 2001

 13. Ville Remes. Spine in Patients with Diastrophic Dysplasia - a clinical and radiological study Academic dissertation Helsinki 2000

In vitro orbital volume measurement using computed tomography

Karantanas AH, Zibis A, Rousogiannis S, Velesiotou C, Lavdas E..

Radiologica Diagnostica 1994; 35:265-268.

 1. V. Hingst A. Knaape, M. Schittkowski, K.H. Hauenstein, R. uthoff, Zur Methodik und Genauigkeit der MR-Volumetrie der Orbital The Methodology and Accuracy of MRI-Based Orbital Volume Calculations Klin Monatsbl Augenheilkd 2004; 221: 894-897DOI: 10.1055/s-2004-813357

 

 

NEA

Παχυσαρκία

Είναι τεκμηριωμένο πλέον ότι η παχυσαρκία αποτελεί ασθένεια. Ευθύνεται για μια μεγάλη σειρά σοβαρών επιπλοκών και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα, πριν αυτές παρουσιαστούν. Η παχυσαρκία και τα σχετιζόμενα με αυτή νοσήματα, είναι υπεύθυνη για τον θάνατο 280.000 ανθρώπων ετησίως στις ΗΠΑ και αναλογικά, η ίδια επίπτωση υπάρχει και στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες δυτικές χώρες. Δεν είναι λάθος λοιπόν ότι η παχυσαρκία έχει πλέον λάβει χαρακτήρα παγκόσμιας επιδημίας.

Περισσότερα...
More:

Στοιχεια ΕπικοινωνιαΣ

Διεύθυνση: Νεοφύτου 9 Λάρισα, ΤΚ: 41223

Τηλέφωνο: 2410 289266

e-mail: info@ahzibis.gr

Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά – αποκλειστικά  και μόνο με ραντεβoύ.