Αρχική Bιογραφικό Επιστημονικές Εργασίες Παρουσιάστηκαν σε Διεθνή Συνέδρια

Αριστείδης Ζιμπής - Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Λάρισα

EPΓAΣIEΣ ΠOY ΠAPOYΣIAΣTHKAN ΣE ΔIEΘNH ΣYNEΔPIA

E-mail Εκτύπωση PDF

 

 1. Karantanas AH, Zibis A, Papaliaga M, Georgiou E, Rousogiannis S. Normal dimensions of the lumbar spinal canal: A computed tomography study. European Radiology 1997. 10th European Congress of Radiology, March 2-7, 1997, Vienna Austria.

 2. A.H. Karantanas, A.H. Zibis N. Papanikolaou. Fat-suppressed 3D-T1-echo planar imaging: qualitative and quantitative comparison with PD-TSE and fat-suppressed T2-gradient-echo in imaging the menisci of the knee. 11th European Congress of Radiology, March 7-12, 1999, Vienna Austria.

 3. A.H. Karantanas, A.H. Zibis K. Kontoyianni, A Markou, J. Kalef-Ezra. Thalassemia major: MRI spinal bone marrow changes correlated with quantitative computed tomography bone mineral densinometry. 11th 10th European Congress of Radiology, March 7-12, 1999, Vienna Austria.

 4. Kalef-Ezra, A.H. Zibis, Chaliassos N, Hatzikonstantinou I, A.H. Karantanas. Body composition in homozygous β-Thalassaemia. Fifth International Symposium on In Vivo Body Composition Studies. 7-9 October 1999 BNL Upton, NY 11973, USA

 5. A.H. Karantanas, A.H. Zibis, N. Papanikolaou. Patellar tendon and "magic angle" effect: A frequent sing in 3D-T1 weighted MRI pulse sequences. 12th ECR March 5-10/2000. Vienna Austria pp114.

 6. A.H. Karantanas, A.H. Zibis, N. Papanikolaou, p. Kitsoulis. Fat-suppressed 3D-T1-weighted-echo planar imaging: Comparison with fat-suppressed 3D-T1-weighted-gradient echo in imaging the cartilage of the knee. 12th ECR March 5-10/2000. Vienna Austria pp286.

 7. A.H. Zibis, A. Markonis A.H. Karantanas. Unusual causes of spinal foraminal widening. 12th ECR March 5-10/2000. Vienna Austria pp397.

 8. A Karantanas, K Paterakis, A Zibis, K Vasiou, G Hartonas, A karavelis. Unusual causes of spinal stenosis. World Spine berlin 2000

 9. Karantanas AH Zibis AH Karachalios T Malizos KN A diagnostic quiz (brown tumor) ECR 2002 2/3/2002 Viena

 10. Zibis AH. Dailiana HZ Kelekis N Karantanas AH Malizos KN. The value of imaging studies for the diagnosis of chronic infection in a patient with a 20-year, enlarging digital mass. European bone & joint infection society 21st annual meeting 30/5-1/6 2002 Athens

 11. SE Varitimidis, ZH Dailiana, A Papachristos, AH Zibis, KN Malizos. Fingertip reconstraction using the homodigital island flap. European federation of societies for microsurgery. 6th congress 20-23/6/2002 Istabul Turkey.

 12. A.Zibis, Z.Dailiana, M. Hantes, T. Karachalios , A. Karadanas, K.N.Malizos. ENLARGING DIGITAL MASS. International congress of upper extremity hand micro surgery 28-31/8/2002 corfu

 13. A. Damdounis, Z. Dailiana, S. Varitimidis. G. Basdekis, A. Zibis, K.N. Malizos DEGLOVING INJURIES OF FOREARM HAND. International congress of upper extremity hand micro surgery 28-31/8/2002 corfu

 14. AH Zibis, Z. Dailiana, V. Vragalas, S. Varitimidis, M. Papaliaga, K.N.Malizos A DIAGNOSTIC TRAP. International congress of upper extremity hand micro surgery 28-31/8/2002 Corfu

 15. Th Karachalios K. Bariotas AH Zibis V Zachos A. Papachristos KN Malizos. Intramedullary nailing for the treatment of pseudarthrosis of the femoral diaphysis after multiple failed plate osteosynthesis. Kuntscher Osteosynthese intenational congress 12-14/9/2002 Rethymno Crete Hellas

 16. Α. Zibis, Z.H.Dailiana, N. Kelekis, A. karadanas, K.N. Malizos. The value of imaging studies for the diagnosis of chromic infection in a patient with a 20-year, enlarging digital mass»21οΑnnual Meeting, European Bone & Joint Infection Society, ATHENS, GREECE, May 30th - June 1st 2002

 17. Damdounis, Z. Dailiana, S. Varitimidis, G. Basdekis, A. Zibis, Κ.Ν. Μαλίζος. «Degloving injuries of forearm and hand».International Congress Upper Extremity, Hand, Micro Surgery, CORFU GREECE, August 28-31, 2002

 18. M. Hantes, A. Karantanas, T. Karachalios, A. Zibis, V. Zachos, K. Malizos «Noncontrast and contrast-enhanced MR Imaging in evaluating meniscal repair” 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, FINLAND, June 4-10 2003

 19. S.E. Varitimidis, A.H. Zibis, Z. Dailiana, G. Basdekis, K.N. Malizos .«Homodigital island flaps for the treatment of fingertip amputations” 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, FINLAND, June 4-10 2003

 20. A.H Zibis, A.H. Karantanas, Z. Dailiana, S. Varitimidis, K.N. Malizos. «Contrast enhanced MRI for monitoring bone healing vascularied fibular grafts in femoral head necrosis 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, FINLAND, June 4-10 2003

 21. 21. Karachalios T., Hantes ., Zibis A., Zachos V., BargiotasK., Karantanas A., Malizos K. «The Diagnostic Accuracy of Thessaly Test for the Primary Detection of Meniscal Tears». 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, FINLAND, June 4-10 2003

 22. 22. Th. Karachalios, K. Bargiotas, Moraitis Th., A.H. Zibis, V. Zachos, A. Papachristos, K.N. Malizos. «Itramedullary nailing for the treatment of pseudarthrosis of the femoral diaphysis after multiple failed plate osteosyntheses». 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, FINLAND, June 4-10 2003

 23. 23. A. Zibis, ZH. Dailiana, A. Karadanas, N. Kelekis, K.N. Malizos. «Enlarging digital mass». 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, FINLAND, June 4-10 2003

 24. 24. AH. Zibis, ZH. Dailiana, S. Varitimidis, MN, Papaliaga, K.N. Malizos.«A diagnostic “trap”». 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, FINLAND, June 4-10 2003

 25. 25. S. Varitimidis, AH. Zibis, K. Bargiotas, A. Papachristos, K.N. Malizos. «Ulnohumeral arthroplasty in the treatment of stiff elbow». 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, FINLAND, June 4-10 2003

 26. 26. T. Karachalios, AH. Karantanas, AH. Zibis, A. Passias, K.N. Malizos.«Plantar fascitis: Calcaneal spurring and other finding in MR Imaging of the ankle». 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, FINLAND, June 4-10 2003

 27. A.H. Zibis, T.S. Karachalios, V.H. Zachos, J. Tsionos, K.N. Malizos. «Multiple compartment of the tibia. Morbidity and the consequences » 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, FINLAND, June 4-10 2003 .

 28. A.H. Zibis, T.S. Karachalios, V.H. Zachos, J. Tsionos, K.N. Malizos. «Multiple compartment of the tibia. Morbidity and the consequences ». 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, FINLAND, June 4-10 2003

 29. S.E. Varitimidis, Z.H. Dailiana, V. H. Zachos, A.H. Zibis, K.N. Malizos «Reflex Sympathetic dystrophy as a consequence of trauma of surgery. Management with intravenous local anaesthetic blockade.”. IX Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Lisboa , 25-28 June 2003

 30. ΑΗ. Zibis., ZH. Dialiana, V. Vragalas, MN. Papaliaga, Malizos K N.«A diagnostic trap» IX Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Lisboa , 25-28 June 2003

 31. Varitimidis Sokratis, Z. Dailiana, A. Zibis, A. Passias, L.K. Poultsides, K.N. Malizos. «Reconstruction of fingertip injuries using the homodigital island flap” 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Budapest, HUNGARY, June 13-17, 2004

 32. C. Zalavras, S. Giotopoulou, A.H. Zibis, E. Dokou, Z. Dailiana, A. Tzolou, Malizos K. N., N. Kolaitis, G. Vartholomatos.« Is the G455A polymorphism of the fibrinogen beta gene associated with osteonecrosis; A Preliminary report ». XIX Congress and 49th Annual SSC Meeting, The International Society on Thrombosis and Haemostasis, Birmingham, U.K., 12-18 July 2003

 33. C. Zalavras, S. Giotopoulou, A.H. Zibis, E. Dokou, Z. Dailiana, E. Xanthi, Malizos K. N., N. Kolaitis, G. Vartholomatos. «Mutations of the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene and osteonecrosis. Apreliminary report». XIX Congress and 49th Annual SSC Meeting, The Intenational Society on Thrombosis and Haemostasis,Birmingham, U.K., 12-18 July 2003

 34. 34. Karachalios T., Hantes M., Zibis A., Zachos V., Bargiotas K., Karantanas A., K.N. Malizos. «The Diagnostic Accuracy of Thessaly Test for the primary detection of meniscal tears» 11th ESSKACongress-4th World Congress on Sports Trauma, Athens, GREECE, May 5-8, 2004.

 35. 35. Hantes M., Zibis A., Zachos V., Basdekis G., K.N. Malizos. «Donor site morbidity in the first year after ACL Reconstruction. Acomparative study between patellaer tendon and hamstrings». 11th ESSKA Congress-4th World Congress on Sports Trauma, Athens, GREECE, May 5-8, 2004

 36. 36. Karachalios TH, Hantes M, Zibis AH, Zachos V, Karantanas AH, Malizos KN. Thessaly test: Diagnostic Accuracy of a new clinical test for early detection of meniscal tears. 7th EFFORT CONGRESS Lisbon 4-7 June 2005

 37. 37. Zimbis Aristidis, Dimitroulias Apostolos, Bargiotas Konstantinos, Dailiana Zoe, Malizos Konstantinos Trabecular metal rods for the treatment of avascular necrosis of the femoral head 7th Domestic Meeting of the European Hip Society Sungate Port Royal June 21-24, 2006 Antalya-Turkey

 38. 38. Varitimidis, Sokratis; Zibis, AH; Hantes, Michalis; Liantsis, Athanasios; Malizos, Konstantinos; Karantanas, Apostolos (Greece) MRI findings in frozen shoulder syndrome Federation of the European Societies for Surgery of the Hand. XI Congress. 28-30 June 2006. Scottish Exhibition & Conference Center, Glascow, Scotland.

 

NEA

Παχυσαρκία

Είναι τεκμηριωμένο πλέον ότι η παχυσαρκία αποτελεί ασθένεια. Ευθύνεται για μια μεγάλη σειρά σοβαρών επιπλοκών και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα, πριν αυτές παρουσιαστούν. Η παχυσαρκία και τα σχετιζόμενα με αυτή νοσήματα, είναι υπεύθυνη για τον θάνατο 280.000 ανθρώπων ετησίως στις ΗΠΑ και αναλογικά, η ίδια επίπτωση υπάρχει και στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες δυτικές χώρες. Δεν είναι λάθος λοιπόν ότι η παχυσαρκία έχει πλέον λάβει χαρακτήρα παγκόσμιας επιδημίας.

Περισσότερα...
More:

Στοιχεια ΕπικοινωνιαΣ

Διεύθυνση: Νεοφύτου 9 Λάρισα, ΤΚ: 41223

Τηλέφωνο: 2410 289266

e-mail: info@ahzibis.gr

Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά – αποκλειστικά  και μόνο με ραντεβoύ.