Αρχική Bιογραφικό Επιστημονικές Εργασίες Δημοσιευμένες Περιλήψεις

Αριστείδης Ζιμπής - Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Λάρισα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

(PROCEEDINGS PUBLICATIONS - SUPPLEMENTS)

(σε παρένθεση ο δείκτης επιρροής impact factor)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ – IMPACT FACTOR = 54,5246

1. Karantanas AH, Zibis A, Papaliaga M, Georgiou E, Rousogiannis S. Normal dimensios of the lumbar spinal canal: A computed tomography study. European Radiology 1997. Eur Radiol 1997; Suppl. 7: 27. (IF= 2,364)

2. A.H. Karantanas, A.H. Zibis N. Papanikolaou. Fat-suppressed 3D-T1-echo planar imaging: qualitative and quantitative comparison with PD-TSE and fat-suppressed T2-gradient-echo in imaging the menisci of the knee. Eur Radiol 1999; Suppl. 9: 81 (abstr). (IF= 2,364)

3. A.H. Karantanas, A.H. Zibis. K. Kontoyianni, A Markou, J. Kalef-Ezra. Thalassemia major: MRI spinal bone marrow changes correlated with quantitative computed tomography bone mineral densinometry. Eur Radiol 1999; Suppl. 9: 39 (abstr). (IF= 2,364) .

4. A.H. Karantanas, A.H. Zibis, N. Papanikolaou. Patellar tendon and "magic angle" effect: A frequent sing in 3D-T1 weighted MRI pulse sequences. Eur Radiol 2000; Suppl. 10: 114 (abstr). (IF= 2,364)

5. KALEF-EZRA J ZIBIS A. CHALIASSOS N. HATZIKONSTANTINOU I. KARANTANAS, A. Body Composition in Homozygous [beta]-Thalassemia Annals of the New York Academy of Sciences. 904:621-624, 2000 (IF= 1,381)

6. A.H. Karantanas, A.H. Zibis, N. Papanikolaou, p. Kitsoulis. Fat-suppressed 3D-T1-weighted-echo planar imaging: Comparison with fat-suppressed 3D-T1-weighted-gradient echo in imaging the cartilage of the knee. Eur Radiol 2000; Suppl. 10: 286 (abstr). (IF= 2,364)

  1. A.H. Zibis, A. Markonis A.H. Karantanas. Unusual causes of spinal foraminal widening. Eur Radiol 2000; Suppl. 10: 397 (abstr). (IF= 2,364)

  2. Karantanas AH, Zibis AH, Hartonas G, Papanikolaou N. Spinal stenosis assessment by MR myelography: comparison between 3D turbo spin echo and single-shot turbo spin echo pulse sequences. Eur Radiol 2000; Suppl. 10: 407 (abstr). (IF= 2,364)

9. Th. Karachalios, Κ. Mpargiotas, Th. Moraitis, ΑH Zibis , ΚN Malizos “the mini open approach in the impingement syndrome of the shoulder ” Orthopaedic, 15(2): 21, 2002 (IF= 0,553)

  1. Th. Karachalios, K. Bargiotas, A.H. Zibis, A. Damdounis, Th. Moraitis and KN. Malizos. OPERATIVE TREATMENT OF IMPIGMENT SYNDROME OF THE SHOULDER THROUGH A MINIMAL DELTOID-ON APPROACH Journal of Bone and Joint Surgery - British Volume, Vol 85-B, Issue SUPP III, 213. 2003 (IF= 1,33)

11. S.E.Varitimidis, ZH. Dailiana, VH. Zachos, AH. Zibis, K.N. Malizos “Reflex sympathetic Dystrophy as a consequence of trauma or surgery. Management with intravenous local anaesthetic blockade” The Journal of Hand Surgery, British and European Volume 28B, Supplement I: , June 2003 (IF= 0,494)

12. A.H.Zibis, V. Zachos, Th. Karachalios, Th. Moraitis, K.N. Malizos “Multiple compartment syndromes of the tibia, morbidity and the consequences” The Journal of Bone and Joint Surgery, 85-B (Orthopaedic Proceedings) Supplement III: 2003 (IF= 1,33)

13. Th. Karachalios, K. Bargiotas, Th. Moraitis, AH Zibis, V. Zachos, A. Papachristos, K.N. Malizos “Intramedullary nailing for the treatment of Pseudarthrosis of the femoral diaphysis after multiple failed plate osteosyntheses” The Journal of Bone and Joint Surgery, 85-B (Orthopaedic Proceedings) Supplement III: 2003 (IF= 1,33)

14. Zalavras C., Giotopoulou S., Zibis A. H., Dokou E., Dailiana Z., Tzolou A., Malizos K. N., Kolaitis N., Vartholomatos G: Is the G455A polymorphism of the fibrinogen beta gene associated with osteonecrosis? A preliminary report Journal of Thrombosis and Haemostasis Volume 1, Supplement 1, July 12-18 2003, Abstract number: P0390. Abstracts from XIX international ISTH Congresss (IF= 4,464)

15. Zalavras C., Giotopoulou S., Zibis A. H., Dokou E., Dailiana Z., Xanthi E., Malizos K. N., Kolaitis N., Vartholomatos G. Mutations of the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene and osteonecrosis. A preliminary report. Journal of Thrombosis and Haemostasis Volume 1, Supplement 1, July 12-18 2003,Abstract number: P0427. Abstracts from XIX international ISTH Congresss (IF= 4,464)

16. Varitimidis SE, Dailiana ZH, Zachos VH, Zibis AH, Malizos KN. Reflex sympathetic dystrophy as a consequence of trauma or surgery. Management with intravenous local anaesthetic blockade. J Hand Surg [Am]. 2003;28 Suppl 1:65. No abstract available (IF= 0,692)

17. Zibis AH, Karantanas AH, Dailiana Z, Varitimidis S, Malizos KN. Contrast enhanced MRI for monitoring vascularized fibular grafts in femoral head osteonecrosis. Journal of Bone and Joint Surgery Vol 86-B, Issue SUPP III, 344 2004 (IF= 1,33)

18. Hantes M Karantanas AH, Zibis AH, Malizos KN. Noncontrast and contrast-enhanced ΜR imaging in evaluating meniscal repair. Journal of Bone and Joint Surgery Vol 86-B, Issue SUPP III, 344 2004 (IF= 1,33)

19. Vasilios H. Zachos, Marina Simaioforidou, Georgia Stamatiou, Aristidis H. Zibis, Theofilos S. Karachalios and Michael E Hantes COMBINED SCIATIC AND FEMORAL NERVE BLOCK FOR KNEE ARTHROSCOPY Journal of Bone and Joint Surgery Vol 86-B, Issue SUPP II, 174 2004. (IF= 1,33)

20. Aristidis H. Zibis, Vasilios H. Zachos, Theofilos S. Karachalios, Michael E. Hantes, Konstantinos N. Malizos. “Comparative study between three different techniques for meniscal repair” The Journal of Bone and Joint Surgery 86-B (Orthopaedic Proceedings) Supplement II: 180, 2004 (IF= 1,33)

21. Michael E. Hantes, Aristidis H. Zibis, Vasilios H. Zachos, George K. Basdekis, Konstantinos N. Malizos. “Donor site morbidity after ACL reconstruction. A comparative study between patellar tendon and hamstrings” The Journal of Bone and Joint Surgery 86-B (Orthopaedic Proceedings) Supplement II: 176, 2004 (IF= 1,33)

22. S.E. Varitimidis, A.H. Zibis, Z. Dailiana, G. Basdekis and K.N. Malizos O1306 HOMODIGITAL ISLAND FLAPS FOR THE TREATMENT OF FINGERTIP AMPUTATIONS Journal of Bone and Joint Surgery - British Volume Vol 86-B, Issue SUPP III, 257, 2004. (IF= 1,33)

23. Zibis AH, Dailiana Z, Karantanas AH, Varitimidis S.,Malizos KN. “Transient osteoporosis of the hip : MR Imaging patterns and perfusion characteristics on contrast-enhanced dynamic imaging” The Journal of Bone and Joint Surgery 86-B (Orthopaedic Proceedings) Supplement II: 168, 2004 (IF= 1,33)

24. Karachalios TH; Hantes M; Zibis AH; Zachos V; Karantanas AH; Malizos KN. THESSALY TEST: DIAGNOSTIC ACCURACY OF A NEW CLINICAL TEST FOR EARLY DETECTION OF MENISCAL TEARS. Journal of Bone & Joint Surgery - American Volume. Volume. 87-A(5):955-962, May 2005. (IF= 1,946)

25. G Delimpasis, AH Zibis, S Varitimidis, AH Karantanas MR IMAGING FINDINGS IN ADHESIVE CAPSULITIS. Skeletal Radiol (2005) 34:567–607 (IF= 0,88)

26. Zalavras C, Malizos K, Dova L, Zibis A, Dokou E, Dailiana Z, Kolaitis N, Vartholomatos G Factor V Leiden and R2 Mutations, Prothrombin G20210A Mutation and Osteonecrosis Journal of Thrombosis and Haemostasis Volume 3, Supplement 1 August 2005 Abstract number P1234 (IF= 4,464)

27. Zachos V; Dailiana ZH; Karantanas A; Varitimidis S; Zibis A; Malizos KN. SCAPHOID NONUNIONS: MRI ASSESSMENT FOLLOWING RECONSTRUCTION WITH VASCULARIZED BONE GRAFTS. Journal of Bone & Joint Surgery - British Volume. 88-B Supplement I:36, 2006. (IF= 1,33)

28. Hantes M, Zachos V, Basdekis G, Zibis A, Dailiana, Z, Malizos K. DIFFERENCES IN GRAFT ORIENTATION USING THE TRANSTIBIAL AND ANTEROMEDIAL PORTAL TECHNIQUE IN ACL RECONSTRUCTION. AN MRI PROSPECTIVE STUDY. Journal of Bone & Joint Surgery - British Volume. 88-B Supplement I:93, 2006. (IF= 1,33)

29. Hantes M, Zachos V, Basdekis G, Zibis A, Varitimidis S, Dailiana Z, Malizos K. DONOR SITE MORBIDITY IN THE FIRST YEAR AFTER ACL RECONSTRUCTION USING AUTOGRAFTS: A COMPARISON BETWEEN HAMSTRINGS AND PATELLAR TENDON Journal of Bone & Joint Surgery - British Volume. 88-B (Supplement I):94, 2006 (IF= 1,33)

30. Karachalios TH, Hantes M, Zibis AH, Zachos V, Karantanas AH, Malizos KN. THESSALY TEST: DIAGNOSTIC ACCURACY OF A NEW CLINICAL TEST FOR EARLY DETECTION OF MENISCAL TEARS. Journal of Bone & Joint Surgery - British Volume. 88-B Supplement I:112, 2006 (IF= 1,33)

31. B Weiner, K Rinkus, A Zibis, Bacterial shedding during simulated discectomy using headlamp/loupes or the operative microscope INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF THE LUMBAR SPINE HONG KONG, CHINA June 10-14, 2007.HONG KONG CONVENTION CENTRE

 

 

NEA

Παχυσαρκία

Είναι τεκμηριωμένο πλέον ότι η παχυσαρκία αποτελεί ασθένεια. Ευθύνεται για μια μεγάλη σειρά σοβαρών επιπλοκών και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα, πριν αυτές παρουσιαστούν. Η παχυσαρκία και τα σχετιζόμενα με αυτή νοσήματα, είναι υπεύθυνη για τον θάνατο 280.000 ανθρώπων ετησίως στις ΗΠΑ και αναλογικά, η ίδια επίπτωση υπάρχει και στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες δυτικές χώρες. Δεν είναι λάθος λοιπόν ότι η παχυσαρκία έχει πλέον λάβει χαρακτήρα παγκόσμιας επιδημίας.

Περισσότερα...
More:

Στοιχεια ΕπικοινωνιαΣ

Διεύθυνση: Νεοφύτου 9 Λάρισα, ΤΚ: 41223

Τηλέφωνο: 2410 289266

e-mail: info@ahzibis.gr

Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά – αποκλειστικά  και μόνο με ραντεβoύ.